Om oss

Vår ambition har sedan start 2002 varit att utveckla en miljövänlig och hållbar båtbottenfärg med en hög kvalitet som minimerar påväxt och havstulpaner.

Det hela började med att Christer Wrangel utvecklade miljövänliga preparat som ökade livslängd och funktion på golv, kakel, fasader och betongunderlag. Det visade sig att det utvecklade preparatet gjorde att den beväxning som stenunderlag normalt utsätts för hölls borta i många år. Ur detta föddes tanken att preparatet skulle kunna uppnå samma effekt på båtbottnar.

Efter åtskilliga försök och tester i olika vattenmiljöer och på olika båtar är det nu bevisat att Optigrips bottenfärg uppfyller kravet på att vara den miljövänligaste färgen på marknaden. Dessutom är den betydligt mycket mer effektiv än traditionella giftfärger och håller en högre kvalitet.

Optigrip är ett svenskt företag med både produktion och huvudkontor i Sverige.